Chuyển đổi số là gì ? Sự khác biệt giữa Số hoá và chuyển đổi số ?

  Một trong những thành tựu quan trọng của chuyển đổi số chính là các mô hình kinh doanh nền tảng. Xem thêm về Nền tảng tại đây. Giai đoạn chuyển đổi  có nghĩa là các mục đích số cho phép tạo ra các kiểu đổi mới và sáng tạo mới trong một lĩnh vực cụ...