image
2021 và tương lai của kết nối kinh doanh

Nếu năm 2020 có thể được mô tả bằng một từ, đó sẽ là sự nhanh nhẹn . Mặc dù thế giới đã trong quá trình chuyển đổi sang Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4IR) ngay cả trước khi xảy ra đại dịch toàn cầu, nhưng công bằng mà nói, cuộc khủng hoảng đã đẩy...

image
Chuyển đổi số là gì ? Sự khác biệt giữa Số hoá và chuyển đổi số ?

  Một trong những thành tựu quan trọng của chuyển đổi số chính là các mô hình kinh doanh nền tảng. Xem thêm về Nền tảng tại đây. Giai đoạn chuyển đổi  có nghĩa là các mục đích số cho phép tạo ra các kiểu đổi mới và sáng tạo mới trong một lĩnh vực cụ...

image
Tổng quan về cache trong Magento 2

Khi lập trình để có thể dễ dàng debug, chúng ta nên tắt toàn bộ Cache của hệ thống Để xem trạng thái của cache, dùng lệnh sau: php bin/magento cache:status Để xóa toàn bộ cache, dùng lệnh sau: magento cache:clean   Nguồn tham...